INTERNETOVÝ OBCHOD S BEZPEČNOSTNÍMI TABULKAMI
Up
Logo
cena včetně DPH a dopravy
ciara
 
 
OBJEDNÁVKA – UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Uzavření kupní smlouvy mezi oběma stranami je učiněno objednávkou v eshopu a jejím následným elektronickým potvrzením prodávajícím, který zkontroluje přijatou objednávku, zvláště pak adresu dodání, dostupnost zboží a sdělí kupujícímu termín a způsob dodání. Tímto úkonem se objednávka pokládá za závaznou.
 
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující má právo stornovat objednávku před jejím závazným potvrzením, po jejím potvrzení pouze v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 
VRÁCENÍ ZBOŽÍ – ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující má ze zákona možnost vrátit zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení těchto podmínek:
  • kontaktujte nás písemně nebo e-mailem a uveďte že odstupujete od smlouvy
  • zboží nám zašlete zpět kompletní, nepoškozené, nepoužité a s originálním dokladem o nákupu
  • zboží nám nezasílejte na dobírku, na takto zaslané zboží nebude brán zřetel
Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám bude finanční částka poukázána na Váš účet, nebo zaslána složenkou nejpozději do 14-ti dnů po obdržení zboží.
 
CENY
Ceny uvedené na e shopu jsou aktuální a platné. Jsou uváděny bez DPH. Cena včetně DPH a poštovného, je vypočtena při dokončení objednávky.
 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka případných vad na zboží může být uplatněna po dobu záruční doby, která trvá ze zákona 24 měsíců od převzetí zboží.
Záruka se nevztahuje na:
  • mechanické poškození
  • neodborné použití
  • poškození živelnými pohromami
 
REKLAMACE
Reklamace v záruční době 24 měsíců od obdržení zboží, uplatňujte na kontaktní adrese firmy LIMA PRES.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel internetového obchodu prohlašuje, že veškerá osobní data Vámi poskytnutá, využije výhradně pro potřebu vzájemného obchodního styku a v žádném případě je neposkytne třetí straně.
Právo ustoupit od záruky bezpečnosti si vyhrazuje pouze v případě napadení serveru neznámým pachatelem(heckerem). Pouze v tomto případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi provozovatelem e shopu a kupujícím.
Kupujícím se rozumí jak fyzická tak právnická osoba. Právní vztahy obou smluvních stran se řídí v případě fyzické osoby, ustanoveními Občanského zákoníku, v případě právnické osoby Obchodním zákoníkem.
 
Down